Molecule
Molecule

FAST ZEOLITBÄDD FÖR TYNGRE KOLVÄTEN

Rena tyngre kolväten till låg driftskostnad

Att rena tyngre kolväten med zeolit är idealt eftersom den tål de höga temperaturerna som krävs vid regenerering av exempelvis plaströk. Inom förpackningsindustrin så avges plaströk vid laminering och extrudering. Eftersom halterna alltid är låga så är det nödvändig att koncentrera utsläppen inför förbränning för att hålla driftskostnaderna nere.

Anläggningen hanterar även andra typer av kolväten såsom styren och vulkrök.

Låga driftskostnader trots låga halter

Eftersom man kan samla in lösningsmedel under lång tid så sker regenerering sällan – vilket är kostnadseffektivt.

Låga driftskostnader trots låga halter

Eftersom man kan samla in lösningsmedel under lång tid så sker regenerering sällan – vilket är kostnadseffektivt.

Rena tyngre kolväten i +25 år

Zeoliten kan alltid regenereras fullständigt tack vare sitt kristallina porsystem och dess höga temperaturtålighet, vilket ger anläggningarna väldigt lång livslängd. Alla våra anläggningar är fortfarande i bruk efter mer än 25 år.

För processer som generar ozon, erbjuder Zeotech även en ozonkatalysator som omvandlar ozon till syre.

Hur fungerar det?

Vi renar i två steg: först fångas kolvätena upp av filtret tills zeoliten är mättad. Därefter värms zeoliten upp, varpå kolvätena släpper i uppkoncentrerad form. Dessa destrueras i en liten termisk förbränning.

Zeoliten koncentrerar och renar tyngre kolväten
Processluften passerar ett zeolitfilter där föroreningarna adsorberas. Zeoliten regenereras när den har adsorberat en viss mängd. Är halten av kolväten låg tar det längre tid innan zeoliten behöver regenereras.

Regenerering
Vid regenerering värms zeolitfiltret upp så att kolvätena släpper men i en uppkoncentrerad form. Detta sker säkert i en syrefri miljö.

Destruktion
Det uppkoncentrerade luftflödet leds sedan vidare till en liten termisk förbränning där de kolvätena destrueras.

Flera bäddar för mer kapacitet
Vid kontinuerlig produktion installeras två eller fler zeolitbäddar för att möjliggöra konstant rening. När en av zeolitbäddarna regenereras så fortsätter övriga bäddar att adsorbera kolväten.

Molecule

Vårt erbjudande

Kartläggning

Vi kan hjälpa er att kartlägga era reningsbehov och därefter föreslå en specialanpassad reningslösning som med säkerhet ger låga driftskostnader. Vi ger konkreta förslag på bästa reningsteknik och undersöker möjligheten för er att återvinna energi från systemet och därmed sänka era totala driftskostnader ytterligare.

Produktion

Vi tillverkar hela reningsanläggningen på vår egen produktionsanläggning i Arlöv. Det gör att vi helt kan designa och anpassa reningsanläggningen efter tillgängliga ytor i anslutning till era produktionslokaler.

Installation

Vi levererar anläggningen till er i tid och finns med på plats under hela installationsprocessen. Vi driftsätter anläggningen och utbildar er personal och lämnar inte över förrän alla är nöjda.

Underhåll & fjärrservice

I vårt serviceavtal ingår ett årligt servicebesök. Vi håller även löpande koll på reningsanläggningen via vår fjärruppkoppling. På så sätt kan vi bevaka systemet och säkerställa att ni håller bästa möjliga prestanda till lägsta tänkbara driftskostnad.

Hur mycket kan Zeotech spara åt er?