Molecule

Våra kunder

Våra kunder finns i en rad olika branscher såsom gummi-, bil-, läkemedels-, och förpackningsindustri.

Volvo
Trelleborg
Molecule

Industrier vi levererar till

Genom åren har vi levererat luftreningsläggningar till kunder över hela världen. Vi ser att just de här typerna av industrier, ofta med mycket lösningsmedel i frånluften, gynnas lite extra av en zeolitbaserad reningsanläggning.

Färgtillverkning

Läs mer >

STÖRSTA VINSTEN

Klarar variationer med låga halter från produktionen och höga halter från till exempel diskavdelningen

REFERENSER

Becker Industrial Coating, Sherwin Williams

NÅGOT ANNAT?

Låg risk eftersom förbränningen inte är
kopplat direkt mot produktionen

Förpackningstryck

Läs mer >

STÖRSTA VINSTEN

Återvinning av värme till torkhuvar och värmestystem håller kostnad nere. 20 min start/stopptider. Adaptiv till varierande produktionsnivåer

REFERENSER

TetraPak, Trioplast, Scandiflex

NÅGOT ANNAT?

Klarar stora luftflöden vilket minimerar diffusa utsläpp för bättre arbetsmiljö

Polymer och plast

Läs mer >

STÖRSTA VINSTEN

Låga driftskostnader vid låga halter

REFERENSER

Tetra Pak, Stora Enso, Trelleborg Industries

NÅGOT ANNAT?

Unik beprövad reningsteknik

Polymer och plast

Lackering

Läs mer >

STÖRSTA VINSTEN

Hög prestanda även vid relativ hög luftfuktighet efter vattenscrubber

REFERENSER

Volvo Cars, Xylem Water Solutions, BE Group, Plastic Omnium

Lackering