Molecule
Molecule

Zeotech: 30 års erfarenhet inom svensk miljöteknik

Hur länge håller ett system från Zeotech? Det vet vi inte! De system Zeotech installerade för mer än 25 år sedan kör fortfarande med samma prestanda. Vi mäter såklart tillgängligheten hos de reningssystem vi installerat och tillgängligheten ligger i snitt på över 99 %. Läs exempelvis mer om vårt adaptiva zeolitrotorsystem,

Då driftskostnader alltid varit en fokusfråga för Zeotech så har våra kunder alltid mycket låga driftskostnader. Genom att välja vår teknik sparar våra kunder åtskilliga miljontals kronor under anläggningens livstid. Dessutom med ett lägre koldioxidavtryck.

Investeringskostnaden är kanske lite högre men sparas in på 2-3 år tack vare de väldigt låga driftskostnaderna.

Zeotech har över 30 års erfarenhet inom luftreningsteknik och levererar en skräddarsydd helhetslösning till industrin. Svensk ingenjörskonst tillverkad på vår anläggning i södra Sverige.

Idag arbetar Zeotech både i Sverige och internationellt med kunder såsom Volvo, Tetra Pak, Trelleborg, Becker och Trioworld.

Molecule

Zeotech – Vårt erbjudande

Kartläggning av Zeotech

Vi kan hjälpa er att kartlägga era reningsbehov och därefter föreslå en specialanpassad reningslösning som med säkerhet ger låga driftskostnader. Vi ger konkreta förslag på bästa reningsteknik och undersöker möjligheten för er att återvinna energi från systemet och därmed sänka era totala driftskostnader ytterligare.

Produktion

Vi tillverkar hela reningsanläggningen på vår egen produktionsanläggning i Arlöv. Det gör att vi helt kan designa och anpassa reningsanläggningen efter tillgängliga ytor i anslutning till era produktionslokaler.

Installation

Vi levererar anläggningen till er i tid och finns med på plats under hela installationsprocessen. Vi driftsätter anläggningen och utbildar er personal och lämnar inte över förrän alla är nöjda.

Underhåll & fjärrservice

I vårt serviceavtal ingår ett årligt servicebesök. Vi håller även löpande koll på reningsanläggningen via vår fjärruppkoppling. På så sätt kan vi bevaka systemet och säkerställa att ni håller bästa möjliga prestanda till lägsta tänkbara driftskostnad.

Molecule

Varför Zeotech?

 • Endast 20 min start/stopptid
 • Mer än 99% tillgänglighet
 • +25 års livslängd
 • Med serviceavtal håller vi koll på din anläggning året om

Bekymmersfritt

 • Konstant hög reningsgrad
 • Minimala diffusa utsläpp
 • Minimala koldioxidutsläpp

Ren luft

 • Låg energiförbrukning
 • Adaptiv till hög eller låg produktion
 • Effektiv energiåtervinning
 • Låga underhållskostnader
 • +25 års livslängd

Låga driftskostnader

Luftreningsanläggningar för industrin är vår expertis – med fokus på zeolitbaserade system.

Vi hjälper till från startskedet med behovsanalys och kartläggning av luftflöden. Utifrån detta designar vi och producerar skräddarsydda reningsanläggningar. Med personlig direktkontakt, tydliga avtal, årliga kontroller och fjärrservice ser vi till att ni inte ens behöver tänka på servicen efter installation.

Hur mycket kan Zeotech spara åt er?