Väldigt höga halter

Molecule
Molecule
Molecule

KATALYTISK REKUPERATIV FÖRBRÄNNING

Direktförbränning – När du inte behöver uppkoncentrera

Direktförbränning är det mest kostnadseffektiva alternativet vid väldigt höga halter av lösningsmedel i processluften (över 6-7g/m3) eftersom man då inte behöver koncentrera upp lösningsmedlen.

Hög reningsgrad vid direktförbränning

Vid katalytisk rekuperativ förbränning får man en nära 100-procentig reningsgrad.

Direktförbränning ger snabb uppstart

Med katalytisk rekuperativ förbränning så tar det max 30 min att starta upp reningsanläggningen.

Värmeåtervinning sänker driftskostnader

Höga temperaturer efter förbränningen gör det lätt att använda överskottsvärmen direkt i produktionsprocessen och för uppvärmning av lokaler vilket sänker den totala driftskostnaden.

Genererar ni ozon?

För processer som generar ozon, erbjuder Zeotech även en ozonkatalysator som omvandlar ozon till syre.

direktförbänning - industriell luftrening
Hur fungerar det?

Vi renar i ett enda steg genom direktförbränning (katalytisk rekuperativ förbränning)
Luften leds via en effektiv värmeväxlare in i en katalysator där lösningsmedlen förbränns.

Molecule

Vårt erbjudande

Kartläggning

Vi kan hjälpa er att kartlägga era reningsbehov och därefter föreslå en specialanpassad reningslösning som med säkerhet ger låga driftskostnader. Vi ger konkreta förslag på bästa reningsteknik och undersöker möjligheten för er att återvinna energi från systemet och därmed sänka era totala driftskostnader ytterligare.

Produktion

Vi tillverkar hela reningsanläggningen på vår egen produktionsanläggning i Arlöv. Det gör att vi helt kan designa och anpassa reningsanläggningen efter tillgängliga ytor i anslutning till era produktionslokaler.

Installation

Vi levererar anläggningen till er i tid och finns med på plats under hela installationsprocessen. Vi driftsätter anläggningen och utbildar er personal och lämnar inte över förrän alla är nöjda.

Underhåll & fjärrservice

I vårt serviceavtal ingår ett årligt servicebesök. Vi håller även löpande koll på reningsanläggningen via vår fjärruppkoppling. På så sätt kan vi bevaka systemet och säkerställa att ni håller bästa möjliga prestanda till lägsta tänkbara driftskostnad.

Hur mycket kan Zeotech spara åt er?