Total rening av ozon

Molecule
Molecule
Molecule

OZONKATALYSATOR

100 % rening av ozon till lägre driftskostnad

Med vår ozonkatalysator så omvandlar vi ozon till syre. Vid förbehandling med så kallad Corona treating så är det höga halter av ozon i frånluften. Ozon används även ibland vid förbehandling av olika livsmedelsförpackningar.

Destruktion av ozon

Vi använder en specialdesignad katalysator för att bryta ner ozonet i frånluften från t.ex. Corona treating med mycket låga driftskostnader och lång livslängd.

 

Många gånger har man lett in ozon i reningsanläggningar för VOC och eftersom ozonet inte har nåt värmeinnehåll så har det gjort att man fått höga driftskostnader i förbränningsanläggningen. Med vår katalysator till ozonet kan man frigöra kapacitet till reningsanläggningen för mer luft innehållande VOC.

Våra andra reningssystem

Läs också om vår Zeolitrotor, fasta bäddar eller direktförbränning för rening av industriell frånluft.

Ozonkatalysator
Hur fungerar det?

Luftflödet med ozon leds in i en bädd med katalytiskt material där ozonet effektivt  omvandlas till syre.

Molecule

Vårt erbjudande

Kartläggning

Vi kan hjälpa er att kartlägga era reningsbehov och därefter föreslå en specialanpassad reningslösning som med säkerhet ger låga driftskostnader. Vi ger konkreta förslag på bästa reningsteknik och undersöker möjligheten för er att återvinna energi från systemet och därmed sänka era totala driftskostnader ytterligare.

Produktion

Vi tillverkar hela reningsanläggningen på vår egen produktionsanläggning i Arlöv. Det gör att vi helt kan designa och anpassa reningsanläggningen efter tillgängliga ytor i anslutning till era produktionslokaler.

Installation

Vi levererar anläggningen till er i tid och finns med på plats under hela installationsprocessen. Vi driftsätter anläggningen och utbildar er personal och lämnar inte över förrän alla är nöjda.

Underhåll & fjärrservice

I vårt serviceavtal ingår ett årligt servicebesök. Vi håller även löpande koll på reningsanläggningen via vår fjärruppkoppling. På så sätt kan vi bevaka systemet och säkerställa att ni håller bästa möjliga prestanda till lägsta tänkbara driftskostnad.

Hur mycket kan Zeotech spara åt er?