Molecule
Molecule

Zeolit – vad & varför?

Zeolit är en utmärkt adsorbent för lösningsmedel (VOC) eftersom det tål väldigt höga temperaturer och regenereras fullständigt – dvs lösningsmedel släpper helt från zeoliten när den värms upp

Vad är Zeolit?

Zeolit är en rad kristallina material som är uppbyggt med jämnstora porer och tunnelsystem. Vid rening av kolväten så använder vi syntetisk hydrofob zeolit.

Med vårt adaptiva Zeolitrotorsystem utnyttjar vi verkligen materialet förmåga att rena processluft från  lösningsmedel.

Hur fungerar zeolit?

När den förorenade luften passerar igenom zeoliten så adsorberas kolvätena. Zeoliten kan adsorbera en viss mängd kolväten sedan behöver den regenereras.

Då leder man ett mindre flöde med varm luft genom zeoliten så att kolvätena släpper från zeoliten i en högre koncentration. På så sätt får man en mer kostnadseffektiv förbränning.

Zeolit tål höga temperaturer

En av zeolitens styrkor är att den är obrännbar – den tål alltså väldigt höga temperaturer.

Vi kan därför även rena högkokande kolväten som vulkrök, plaströk och styren som kräver väldigt höga temperaturer vid regenerering (se Fast Zeolitbädd för tyngre kolväten)

Regenereras fullständigt

Den höga temperaturtåligheten och materialets uppbyggnad gör också att zeoliten kan regenereras fullständigt  – lösningsmedlen släpper alltså helt från zeoliten när den värms upp.

Det betyder att anläggningen år efter år behåller sin höga reningsgrad och zeoliten behöver inte bytas ut vilket ger både väldigt lång livslängd och minimalt underhåll. Våra system har en tillgänglighet på över 99 % och en livslängd på över 25 år.

Många fördelar med ett Zeotech-system

När vi kombinerar zeolitens fördelar med vår trettioåriga erfarenhet från luftrening så får våra kunder ett överlägset hållbart och skräddarsytt system med låg driftskostnad och hög tillgänglighet. Jämför gärna med andra tekniker eller läs mer om våra olika typer av zeolitbaserade luftreningsanläggningar:

Hur mycket kan Zeotech spara åt er?