Molecule
Molecule

Vilket luftreningssystem passar mig?

När industrier ska investera i ny luftrening är det en del överväganden som behöver göras för att avgöra vilken typ av reningsanläggning som passar produktionen bäst.

Hög eller låg koncentration

Läs mer

Vid låga koncentrationer av lösningsmedel så blir det väldigt dyrt att använda direktförbränning vid luftrening, t.ex. en RTO-lösning. Då är det fördelaktigare att i ett första steg koncentrera upp halterna av lösningsmedel  med hjälp av zeolit. Då blir det ett mindre luftflöde som ska förbrännas – och därmed mer ekonomiskt. Se vår Zeolitrotor, Fast zeolitbädd för lösningmedel eller Fast zeolitbädd för tyngre kolväten

Om koncentrationen är väldigt hög (över 6-7g/Nm³) så behövs ingen uppkoncentrering utan man kan förbränna hela luftflödet direkt i en katalytisk förbränningsanläggning.

Om det finns risk för extremt höga koncentrationer av lösningsmedel i frånluften från produktionen – som det kan vara inom till exempel kemi- eller läkemedelsindustrin – så är det inte lämpligt att ansluta en direktförbränning direkt mot produktionen på grund av explosionsrisken. Istället bör man dela upp reningen i två steg där lösningsmedlet först fångas upp i zeolit för att på så sätt separera förbränningen från produktionen.

Luftflöde & koncentration

Läs mer

De flesta produktionsanläggningar har varierande luftflöde och koncentration – då är det viktigt att man har ett luftre...

Högkokande kolväten

Läs mer

Högkokande och andra komplexa kolväten, såsom plaströk, styren eller vulkrök förekommer ofta i låga koncentrationer. D...

Diffusa utsläpp

Läs mer

Diffusa utsläpp är de utsläpp i produktionen som man inte lyckats fånga in i luftflödet som går till rening. De diffusa...

Katalytisk vs Termisk förbränning

Läs mer

Katalytisk förbränning sker vid lägre temperatur än termisk förbränning, vilket i sin tur ger lägre driftskostnader oc...

Guide to industrial air purification

Återvinna överskottsvärme

Läs mer

Med vårt zeolitrotorsystem är det enkelt att återvinna energin från lösningsmedlen för ytterligare sänka de totala dri...

Reningsgrad

Läs mer

Det ställs olika krav på reningsgrad beroende på produktionstyp och emission. Vi anpassar reningsgraden efter kraven så a...

Tillgänglighet

Läs mer

Tillgänglighet handlar om hur stor andel av produktionstiden som reningen fungerar som den ska och ingår ofta i myndigheter...

Hur mycket kan Zeotech spara åt er?