Molecule
Molecule

Fast bädd med Zeolit

 

Fast bädd med zeolit för lösningsmedel

Lackering | Gummi

För industrier där utsläppen varierar ner till väldigt låga halter.

Läs mer

Fast bädd med zeolit för tyngre kolväten

Förpackning | Gummi | Plast

För industrier med utsläpp av plaströk, styren, och vulkrök.

Läs mer

Fast zeolitbädd med utkondensering

Kemi | Läkemedel

För industrier med lösningsmedel som kan återvinnas eller som inte kan förbrännas.

Läs mer
Molecule

Vårt erbjudande

Kartläggning

Vi kan hjälpa er att kartlägga era reningsbehov och därefter föreslå en specialanpassad reningslösning som med säkerhet ger låga driftskostnader. Vi ger konkreta förslag på bästa reningsteknik och undersöker möjligheten för er att återvinna energi från systemet och därmed sänka era totala driftskostnader ytterligare.

Produktion

Vi tillverkar hela reningsanläggningen på vår egen produktionsanläggning i Arlöv. Det gör att vi helt kan designa och anpassa reningsanläggningen efter tillgängliga ytor i anslutning till era produktionslokaler.

Installation

Vi levererar anläggningen till er i tid och finns med på plats under hela installationsprocessen. Vi driftsätter anläggningen och utbildar er personal och lämnar inte över förrän alla är nöjda.

Underhåll & fjärrservice

I vårt serviceavtal ingår ett årligt servicebesök. Vi håller även löpande koll på reningsanläggningen via vår fjärruppkoppling. På så sätt kan vi bevaka systemet och säkerställa att ni håller bästa möjliga prestanda till lägsta tänkbara driftskostnad.

Hur mycket kan Zeotech spara åt er?