Molecule
Molecule

FAST ZEOLITBÄDD MED UTKONDENSERING

Återvinna lösningsmedel (VOC) – hållbart och kostnadseffektivt

Att återvinna lösningmedel (VOC) har blivit mer eftertraktat inom kemi- och läkemedelsindustrin. Med vår utkondenseringslösning blir det hållbart och kostnadseffektivt.

Varför återvinna lösningsmedel (VOC)?

Dels för att processluften kan innehålla klorerade kolväten som kan ge oönskade restprodukter vid förbränning.

Dels för att mängden av lösningsmedel kan vara så stor att det är ekonomiskt gynnsamt att återvinna dem.

 

Kostnadseffektivt

Genom att återvinna lösningsmedel kan de säljas eller återanvändas i den egna produktionen.

Hållbart att återvinna lösningsmedel

Genom att återvinna lösningsmedel bidrar ni till att minska förbrukningen av ändliga naturtillgångar eftersom lösningsmedel framställs i huvudsak från råolja.

För processer som generar ozon, erbjuder Zeotech även en ozonkatalysator som omvandlar ozon till syre.

Hur fungerar att återvinna lösningsmedel med zeolit?

Vi renar i två steg: först fångas lösningsmedlen upp av filtret tills zeoliten är mättad. Därefter värms zeoliten upp, varpå lösningsmedlen släpper i uppkoncentrerad form. Sedan kondenserar vi ut lösningsmedlen, d.v.s. kyler ner dem till flytande form.

Zeoliten renar och koncentrerar
Processluften passerar ett zeolitfilter där föroreningarna adsorberas, d.v.s. fångas upp. Filtret regenereras först när zeoliten är mättad. Om mängden lösningsmedel är låg tar det längre tid för zeoliten att bli mättad.

Regenerering
När zeoliten sedan är mättad regenereras zeolitfiltret, d.v.s. värms upp så att lösningsmedlen släpper men i en uppkoncentrerad form. Detta sker säkert i en syrefri miljö.

Utkondensering
De koncentrerade lösningsmedlen förs sedan till ett kylbatteri där vi kyler lösningsmedlen så att de antar flytande form.

Flera bäddar för mer kapacitet
Vid kontinuerlig produktion installeras två eller fler zeolitbäddar för att möjliggöra konstant rening. När en av zeolitbäddarna regenereras så fortsätter övriga bäddar att adsorbera kolväten.

Molecule

Vårt erbjudande

Kartläggning

Vi kan hjälpa er att kartlägga era reningsbehov och därefter föreslå en specialanpassad reningslösning som med säkerhet ger låga driftskostnader. Vi ger konkreta förslag på bästa reningsteknik och undersöker möjligheten för er att återvinna energi från systemet och därmed sänka era totala driftskostnader ytterligare.

Produktion

Vi tillverkar hela reningsanläggningen på vår egen produktionsanläggning i Arlöv. Det gör att vi helt kan designa och anpassa reningsanläggningen efter tillgängliga ytor i anslutning till era produktionslokaler.

Installation

Vi levererar anläggningen till er i tid och finns med på plats under hela installationsprocessen. Vi driftsätter anläggningen och utbildar er personal och lämnar inte över förrän alla är nöjda.

Underhåll & fjärrservice

I vårt serviceavtal ingår ett årligt servicebesök. Vi håller även löpande koll på reningsanläggningen via vår fjärruppkoppling. På så sätt kan vi bevaka systemet och säkerställa att ni håller bästa möjliga prestanda till lägsta tänkbara driftskostnad. Vi erbjuder även service av reningsanläggningar som inte är levererade av oss.

Hur mycket kan Zeotech spara åt er?