Ren luft. Varje dag.

Vi utvecklar luftreningsanläggningar med låga driftskostnader för industrin. Sänk driftskostnaden med upp till 90 % och få ett nytt underhållsfritt reningssystem som håller i mer än 25 år.

Zeotech
Molecule

Industriell luftrening med Zeolit

Molecule
 • Endast 20 min start/stopptid
 • Mer än 99% tillgänglighet
 • +25 års livslängd
 • Med serviceavtal håller vi koll på din anläggning året om

Bekymmersfritt

 • Konstant hög reningsgrad
 • Minimala diffusa utsläpp
 • Minimala koldioxidutsläpp

Ren luft

 • Låg energiförbrukning
 • Adaptiv till hög eller låg produktion
 • Effektiv energiåtervinning
 • Låga underhållskostnader
 • +25 års livslängd

Låga driftskostnader

Luftreningsanläggningar för industrin är vår expertis – med fokus på zeolitbaserade system.

Vi hjälper till från startskedet med behovsanalys och kartläggning av luftflöden. Utifrån detta designar vi och producerar skräddarsydda reningsanläggningar. Med personlig direktkontakt, tydliga avtal, årliga kontroller och fjärrservice ser vi till att ni inte ens behöver tänka på servicen efter installation.

Våra uppdragsgivare

Våra kunder finns i en rad olika branscher såsom gummi-, bil-, läkemedels-, och förpackningsindustri.
Här är namnen på några av de som valt våra lösningar.

Trelleborg
Volvo
Molecule
Molecule
Molecule

Vårt erbjudande

Kartläggning

Vi kan hjälpa er att kartlägga era reningsbehov och därefter föreslå en specialanpassad reningslösning som med säkerhet ger låga driftskostnader. Vi ger konkreta förslag på bästa reningsteknik och undersöker möjligheten för er att återvinna energi från systemet och därmed sänka era totala driftskostnader ytterligare.

Produktion

Vi tillverkar hela reningsanläggningen på vår egen produktionsanläggning i Arlöv. Det gör att vi helt kan designa och anpassa reningsanläggningen efter tillgängliga ytor i anslutning till era produktionslokaler.

Installation

Vi levererar anläggningen till er i tid och finns med på plats under hela installationsprocessen. Vi driftsätter anläggningen och utbildar er personal och lämnar inte över förrän alla är nöjda.

Underhåll & fjärrservice

I vårt serviceavtal ingår ett årligt servicebesök. Vi håller även löpande koll på reningsanläggningen via vår fjärruppkoppling. På så sätt kan vi bevaka systemet och säkerställa att ni håller bästa möjliga prestanda till lägsta tänkbara driftskostnad.

Molecule

Industrier vi levererar till

Genom åren har vi levererat luftreningsläggningar till kunder över hela världen. Vi ser att just de här typerna av industrier, ofta med låga halter av lösningsmedel i stora frånluftsflöden, får lägre driftskostnader med en zeolitbaserad reningsanläggning.

Färgtillverkning

Läs mer >

Största vinsten

Klarar variationer med låga halter från produktionen och tillfälligt mycket höga halter från till exempel diskavdelningen.

Referenser

Becker Industrial Coating, Sherwin Williams

Något annat?

Låg risk eftersom förbränningen inte är kopplad direkt mot produktionen.

Förpackningstryck

Läs mer >

Största vinsten

Återvinning av värme till torkhuvar och värmesystem håller nere kostnaden ytterligare. 20 min start/stopptider. Adaptiv till varierande produktionsnivåer.

Referenser

Tetra Pak, Trioplast, Schur Flexibles Scandiflex

Något annat?

Klarar stora luftflöden vilket minimerar diffusa utsläpp för bättre arbetsmiljö.

Polymer och plast

Läs mer >

Största vinsten

Låga driftskostnader trots låga halter av exempelvis plaströk, smak och luktämnen.

Referenser

Tetra Pak, Stora Enso, Trelleborg Industri

Något annat?

Unik beprövad reningsteknik.

Polymer och plast

Lackering

Läs mer >

Största vinsten

Hög prestanda och låga driftskostnader även vid stora luftflöden. Zeolitens låga vattenupptag säkerställer hög reningsgrad även vid vattenbaserade färger och hög luftfuktighet efter vattenridå filter.

Referenser

Volvo Cars, Xylem Water Solutions, BE Group, Plastic Omnium

Lackering