Luftreningsteknik för industrin

Zeotech AB arbetar med luftreningsteknik för industrin både inom Sverige och internationellt. Vår långa erfarenhet gör att våra kunder kan vara trygga i att de klarar de krav som ställs på miljöarbetet och att de håller sig inom miljötillståndet.

Vi har erfarenheter från en mängd branscher såsom gummi-, bil-, läkemedels- och förpackningsindustrin.

Vårt fokus vid utvecklande av anläggningar är hög driftsäkerhet och låga driftkostnader. Med en helautomatisk adaptiv styrning kan vi idag leverera en tillgänglighet som är högre än 99% vilket garanterar full produktion för våra kunder.

Vi hjälper till från startskedet med behovsanalys och kartläggning av luftflöden, vilket ger optimala skräddarsydda lösningar. Med personlig service och tydliga serviceavtal minimeras behovet av egen service efter leverans.